A2 A6 Frei 3 Frei 4 Frei 5 Frei 6

 

 

A6

 Richtung Stettin